Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,392,103
Đang trực tuyến: 125
 
NQ HĐND tỉnh khóa XII >> NQ Kỳ họp 18
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 02/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/4/2020 Đang hiệu lực
2 03/2020/NQ-HĐND Về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 – 2024) 28/4/2020 Đang hiệu lực
3 01/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/4/2020 Đang hiệu lực
4 08/NQ-HĐND Về việc phân khai kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh cho Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020 để thực hiện mục tiêu giảm nghèo về thông tin 28/4/2020 Đang hiệu lực
5 09/NQ-HĐND Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách huyện Trà Bồng năm 2020 28/4/2020 Đang hiệu lực
6 PL 09/NQ-HĐND Phụ lục kèm Nghị quyết 09/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách huyện Trà Bồng năm 2020 28/4/2020 Đang hiệu lực
7 10/NQ-HĐND Về việc phê duyệt số lƣợng ngƣời làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 28/4/2020 Đang hiệu lực
8 11/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ Bắc sông Vệ đoạn hạ lưu cầu sông Vệ (QL1A) và đoạn Cầu đường sắt, tỉnh Quảng Ngãi 28/4/2020 Đang hiệu lực
9 12/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi 28/4/2020 Đang hiệu lực
10 13/NQ-HĐND Về phân khai kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương năm 2020 hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Sơn Tây 28/4/2020 Đang hiệu lực
Có 10 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu