Một số kinh nghiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND
Điều 39, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quy định: “Đại biểu Hội đồng nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; thực hiện chế độ tiếp xúc và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó”.

Việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thể hiện ở hai tương tác quan trọng:

- Tương tác thứ nhất: Cử tri phản ánh ý kiến, kiến nghị của mình tới đại biểu HĐND, đại biểu HĐND lắng nghe, trả lời những ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri hoặc tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc những ý kiến đó để yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết.

- Tương tác thứ hai: Đại biểu HĐND thông báo đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong kỳ, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trong lần TXCT trước và báo cáo hoạt động của đại biểu, kết quả kỳ họp HĐND, đồng thời phổ biến các Nghị quyết của HĐND và tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện Nghị quyết.

 Hai tương tác trên thể hiện mối quan hệ giữa cử tri với đại biểu. Đại biểu HĐND là chiếc cầu nối giữa cử tri với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thông qua 2 tương tác này và những hoạt động khác của đại biểu mà cử tri giám sát toàn bộ hoạt động của đại biểu HĐND do mình bầu ra.

Thực trạng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp ở tỉnh ta thời gian qua được thực hiện nghiêm túc, mọi vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết.  Tuy chưa đáp ứng hết được nguyện vọng chính đáng của cử tri toàn tỉnh nhưng phần nào đã phản ánh được vai trò của đại biểu HĐND các cấp và sự cố gắng, nỗ lực của các cấp chính quyền trong việc quản lý, điều hành kinh tế - xã hội tại địa phương. Dù đã cố gắng đổi mới nhưng hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp vẫn còn một số hạn chế nhất định. Qua theo dõi đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2015 vừa qua cho thấy: số điểm tiếp xúc cử tri còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu của cử tri và số lượng cử tri được mời tham dự chưa nhiều làm cho đại biểu HĐND ứng cử tại địa phương không thể nắm bắt, thu thập hết ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; các cuộc TXCT thường chỉ được tổ chức trước và sau kỳ họp, TXCT theo chuyên đề còn hạn chế; công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa đầy đủ, chưa kịp thời; việc giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri của một số đại biểu và cơ quan chức năng ở địa phương còn lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, một số tổ đại biểu chưa quan tâm tổng hợp thông tin về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị để thông báo tới cử tri, nên có một số kiến nghị lặp lại nhiều lần qua nhiều kỳ tiếp xúc cử tri…

 Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT trong thời gian tới, cần quan tâm đến một số giải pháp sau:

- Cần xây dựng kế hoạch TXCT phù hợp: kế hoạch TXCT phải được xây dựng sớm để có thời gian chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan. Căn cứ vào nội dung từng kỳ họp để lựa chọn hình thức, địa điểm và thành phần cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri cho phù hợp và có hiệu quả. Có thể tổ chức tiếp xúc với tất cả cử tri hoặc chỉ tiếp xúc cử tri theo lĩnh vực, ngành nghề (TXCT chuyên đề) mà HĐND dự kiến sẽ thảo luận, quyết định những vấn đề liên quan.

          - Tăng số điểm TXCT tại mỗi kỳ tổ chức, đối với những địa phương có số lượng xã nhiều cần nghiên cứu tổ chức TXCT phù hợp để đại biểu có thể nắm bắt được toàn diện kiến nghị của cử tri. Tại mỗi điểm tiếp xúc nên có từ 2-3 đại biểu và có sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt địa phương cấp huyện và một số phòng, ban để ghi nhận và trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. 

- Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu không chỉ tuyên truyền, giải thích, phổ biến nghị quyết, kết quả kỳ họp, thu thập nguyện vọng của cử tri mà còn phải tọa đàm, đối thoại, giải đáp ý kiến của cử tri, tiếp thu yêu cầu, kiến nghị của cử tri về những vấn đề đang bức xúc ở mỗi địa phương qua đó đánh giá tình hình kết quả hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương để có những kiến nghị xác đáng về những tồn tại, yếu kém.  

- Các cuộc TXCT đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu HĐND, không chỉ tham gia đủ các cuộc tiếp xúc với cử tri, đại biểu còn phải định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu; ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được giải thích rõ ràng, không chỉ “ghi nhận” và chuyển kiến nghị tới các cơ quan hữu quan; đại biểu phải đeo bám, giám sát để đôn đốc cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng để trả lời cử tri trong những cuộc tiếp xúc sau, vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ, không từ chối, né tránh. Đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT.

 

           

Cử tri phản ánh một số kiến nghị chậm được giải quyết

Những đổi mới trong hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian gần đây tuy chưa nhiều và toàn diện nhưng nếu được tổ chức thực hiện nghiêm túc, với ý thức cao của các đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như các cơ quan, ban, ngành chức năng thì chắc chắn những tồn tại lâu nay sẽ được khắc phục, chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri sẽ ngày càng tốt lên, mối quan hệ giữa đại biểu Hội đồng nhân dân với cử tri ngày càng khăng khít, xứng đáng với niềm tin mà cử tri và nhân dân tỉnh nhà đã gửi gắm vào đại biểu Hội đồng nhân dân./.

Các tin, bài khác