Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Sơn Màu, Sơn Tân, Sơn Dung huyện Sơn Tây
Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa XIII, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Tây, gồm: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – UVTT,Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và Ông Đinh Quang Ven – Phó Bí thư Huyện ủy Sơn Tây đã về tiếp xúc cử tri tại các xã Sơn Màu, Sơn Tân, Sơn Dung của huyện Sơn Tây. Tham gia buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Sơn Tây và các xã Sơn Màu, Sơn Tân, Sơn Dung; lãnh đạo phòng ban chuyên môn của huyện cùng đông đảo bà con cử tri các xã Sơn Màu, Sơn Tân, Sơn Dung.

Sáng ngày 04/10/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Màu. Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã báo cáo với cử tri về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 9 tháng đầu năm 2021; dự kiến Chương trình kỳ họp cuối năm 2021.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, có 04 nhóm kiến nghị của bà con cử tri xã Sơn Màu gửi đến đại biểu HĐND 02 cấp thuộc các lĩnh vực về giáo dục, cơ chế chính sách, lĩnh vực điện thắp sáng, lĩnh vực khác như: Quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất của Trường Mầm non Bãi Màu xã Sơn Màu để hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu đạt trường chuẩn  Quốc gia mức độ trong năm 2024 theo lộ trình đã được UBND huyện phê duyệt; quan tâm nâng mức hỗ trợ nhà ở người có công bằng hoặc hơn mức hỗ trợ đối với hộ nghèo…

Tiếp tục kế hoạch tiếp xúc cử tri, chiều ngày 04/10/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Tân. Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà con cử tri có 07 nhóm kiến nghị thuộc các lĩnh vực đầu tư hạ tầng, nông nghiệp, văn hóa như:  Sửa chữa nhà văn hóa thôn; Xây dựng nhà bán trú cho học sinh; Xây dựng các khu tái định cư cho người dân thuộc vùng có nguy cơ sạt lở; Xây dựng nhà truyền thống để bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của người Kadong; Cấp giống cau bản địa thuộc dự án cau chuyên canh…

 

Hình: Bà con  cử tri xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, chiều ngày 05/10/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Dung. Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà con cử tri có 04 nhóm kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách, cụ thể: Chính sách cho người hoạt động không chuyên trách của cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chỉnh phủ; Hỗ trọng đóng BHYT cho các đối tượng người dân thuộc xã Khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 

Hình: Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã lắng nghe, giải đáp và tiếp thu một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh để có kết quả giải quyết trả lời cho cử tri; những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương, Tổ đại biểu đề nghị lãnh đạo UBND huyện, UBND các xã tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

                                                                                                                                      

 

Các tin, bài khác