Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh về tình hình hoạt động của ngành Tài chính
Chiều 15/10/2021, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi do đồng chí Đặng Ngọc Huy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh làm Trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với ngành Tài chính, hệ thống Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi để nghe báo cáo về tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2021 và định hướng phát triển trong thời gian tới. Tham gia buổi làm việc còn có Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương, các đại biểu Quốc hội công tác ở Quảng Ngãi, lãnh đạo một số Sở, ban, ngành tỉnh.

Theo báo cáo, thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2021, thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 1.077,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán (thu NSTW ước đạt 76,5% dự toán; thu NSĐP ước đạt 84,7% dự toán), tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trên cơ sở kết quả thu 9 tháng, phấn đấu quyết liệt những tháng cuối năm, đánh giá thực hiện cả năm thu NSNN ước đạt 1.365,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7 % so với dự toán (vượt khoảng 22,2 nghìn tỷ đồng), giảm 9,4% so với năm 2020; tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 16,1% GDP, riêng huy động từ thuế, phí đạt 13,2% GDP. Ước chi NSNN cả năm đạt 1.709,2 nghìn tỷ đồng, tăng 22,2 nghìn tỷ đồng (+1,3%) so với dự toán. Trước diễn biến phức tạp và tác động nghiêm trọng của dịch COVID-19 đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ngay từ đầu năm Chính phủ đã kịp thời có những điều chỉnh về chính sách tài khóa nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí được miễn giảm, gia hạn theo chính sách này dự kiến là 140 nghìn tỷ đồng.

Đối với Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 14.946 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ và bằng 82,6% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 8.868 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ và bằng 63,1% so với dự toán năm. Các khoản thu trên địa bàn được tập trung hạch toán vào NSNN kịp thời và thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách đầy đủ, chính xác, đúng tỷ lệ quy định. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu và ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt công tác thu, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nộp thuế nhanh chóng và an toàn; thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật… Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, KBNN tỉnh chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin; khai thác tối đa trang thiết bị CNTT sẵn có vào công tác, hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo các giao dịch được thông suốt và an toàn trong thanh toán.

Trong 3 tháng cuối năm 2021, ngành Tài chính, Hệ thống KBNN và KBNN Quảng Ngãi tiếp tục thực thi nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao; tổ chức quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; tập trung thu đủ, kịp thời các khoản thu NSNN, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2021. Tổ chức tốt công tác kiểm soát chi, công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, phấn đấu giải ngân đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn giao.

Tại buổi làm việc, các đơn vị kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương và Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đầu tư công theo hướng tách, đưa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng coi như dự án thành phần trong công tác chuẩn bị đầu tư để phân bổ vốn và triển khai trước một bước, nhằm đảm bảo khâu triển khai thực hiện dự án không bị vướng mắc, đáp ứng yêu cầu đầu tư, giải ngân theo tiến độ, đẩy nhanh thời gian hoàn thành dự án; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ xuất nhập khẩu…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội, đồng chí Đặng Ngọc Huy-  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao nỗ lực của ngành Tài chính và hệ thống KBNN trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2021 đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Từ nay đến cuối năm, ngành Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đóng chân trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vượt qua khó khăn để đạt được những chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 mà Tỉnh ủy, HĐND đã đặt ra. 

Đối với kiến nghị của các đơn vị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và thu, chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chủ chốt nhằm thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thích ứng linh hoạt theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính để thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách,  góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

 

Các tin, bài khác