Đại biểu tỉnh Quảng Ngãi thảo luận ở tổ về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, các: tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.
Sáng ngày 22.10, tại điểm cầu trực tuyến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi thảo luận về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, các: tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Đặng Ngọc Huy tán thành quan điểm thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đối với 04 địa phương nêu trên, đồng thời đề xuất, trong điều kiện có thể lựa một số địa phương đại diện cho các vùng, miền thực hiện thí điểm, làm cơ sở tổng kết, đánh giá những chính sách phù hợp mở rộng áp dụng cho các địa phương khác.

Về chính sách sử dụng đất đai, đại biểu đề nghị xem xét tính phù hợp của quy định giao thẩm quyền Hội đồng nhân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha, vì Luật Đất đai quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa.

 

 

Tham gia góp ý vào dự thảo các nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các địa phương trên, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương thống nhất địa bàn thí điểm nhưng cần chọn các địa phương mang tính đại diện các vùng để có sự phản ánh toàn diện hơn. Đồng thời quy định định kỳ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện.

Đại biểu Lương Văn Hùng đề nghị cân nhắc hạn mức chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa giao Hội động nhân dân các tỉnh quyết định. Ngoài ra, cần đánh giá, tổng kết thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng đối với thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua để có sở so sánh, áp dụng hiệu quả đối với các địa phương trên.

Các tin, bài khác