Nhiều vấn đề nóng, xã hội quan tâm được gửi đến Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6
Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn trình bày trước Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kỳ họp thứ 6, Quốc hội xem xét, đánh giá toàn diện việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020
Năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch 2016-2020 nên có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu của các kế hoạch 5 năm, như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020...Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và việc thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2013-2017.
Thực hiện giám sát về tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và việc thực hiện nhiệm vụ của các trạm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2013-2017, ngày 17/10/2018, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh gồm: Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Ban VH-XH, Ông Lê Hồng Vinh - Phó trưởng Ban VH-XH, Ông Đỗ Văn Cường - Phó trưởng Ban Dân tộc đã đi kiểm tra thực tế tại một số trạm y tế xã trên địa bàn huyện Trà Bồng.Các tin, bài khác