Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn giao thông tại thành phố Quảng Ngãi
Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát, ngày 03/8/2018, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Tôn Long Hiếu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Tịnh Khê và UBND thành phố Quảng Ngãi về nội dung việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2018. Tham dự làm việc với Đoàn giám sát có đại diện Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh.Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn giao thông tại huyện Đức Phổ
Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát, ngày 01/8/2018, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Tôn Long Hiếu - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị trấn Đức Phổ và UBND huyện Đức Phổ về nội dung việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2018. Tham dự làm việc với Đoàn giám sát có đại diện Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh.Quảng Ngãi: Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2018
Ngày 17/7/2018, tại Quảng Ngãi, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2018.Các tin, bài khác