Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
Sáng 16.4, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, đại biểu Phạm Thị Thu Trang có buổi làm việc với Công ty Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi để lấy ý kiến góp ý của các đơn vị đối với dự thảo Luật Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Sáng ngày 10/4/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 13, (kỳ họp bất thường) trên cơ sở xem xét tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với nội dung chính như sau:Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm, bầu bổ sung bổ sung một số chức danh thuộc thẩm quyền
Tại Kỳ họp thứ 13, sáng 10/4/2019, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bầu bổ sung chức danh Ủy viên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.Các tin, bài khác