Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo bảo đảm các phương án phòng chống dịch Covid-19 cho bầu cử
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sáng 04/5, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban bầu cử tỉnh. Đây là phiên họp khẩn để bàn các phương án đảm bảo công tác y tế, an toàn phòng chống dịch cho bầu cử, việc thực hiện phòng chống dịch tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh và các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh.Kế hoạch tổ chức công tác vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Căn cứ Điều 62, Điều 66 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Điều 19 Luật MTTQ Việt Nam và Thông tri số 13/TTr-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 26/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-MTTQ-BTT về tổ chức thực hiện công tác vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:Công bố chính danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo từng đơn vị bầu cử.
Thực hiện quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, căn cứ Biên bản Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba ngày 16/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 26/4/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi đã lập và công bố danh sách chính thức 87 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo 19 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.Các tin, bài khác