Quảng Ngãi: Trưng bày chuyên đề Di sản từ những con tàu cổ và gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP
Sáng 06/8/2022, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi diễn ra Lễ Khai mạc Trưng bày chuyên đề "Di sản từ những con tàu cổ và gian hàng quảng bá sản phẩm OCOP". Đây là chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung. Đến dự lễ và cắt băng khai mạc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Tiến Dũng.Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh 2022
Ngày 2/8, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã thành lập Đoàn giám sát tình hình hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh 2022. Phạm vi giám sát trên toàn địa bàn tỉnh với đối tượng giám sát cụ thể là: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND một số xã, phường, thị trấn.Thường trực HĐND tỉnh tham dự Hội nghị Kỹ năng nghiên cứu Báo cáo kinh tế - xã hội dành cho đại biểu dân cử tại Đà Nẵng
Trong 03 ngày 03-05/8/2022, đồng chí Nguyễn Tấn Đức - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Thị Ánh Sương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi tham dự Hội nghị Kỹ năng nghiên cứu Báo cáo kinh tế - xã hội dành cho đại biểu dân cử do Trung tâm bồi dưỡng dân cử của Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tại Đà Nẵng.Các tin, bài khác