Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017
Ngày đưa:  02/08/2017 03:58:15 PM In bài
Ảnh 1: Đại biểu Phạm Thị Thu Trang lắng nghe phản ánh ý kiến của công dân
Ngày 31.7, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, đại biểu Phạm Thị Thu Trang, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 7/2017. Tham dự có đại diện Thanh tra tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh và Ban tiếp công dân tỉnh cùng với 19 công dân đến trình bày liên quan đến 08 vụ, việc thuộc các lĩnh vực về giám định hài cốt liệt sĩ, lĩnh vực tư pháp và đất đai.

Tại buổi tiếp công dân, đại biểu Thu Trang đã lần lượt tiếp, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của từng công dân đến phản ánh từng nội dung, vấn đề cụ thể; ghi nhận các vụ việc phản ánh và kiến nghị; thực hiện hướng dẫn cơ chế, chính sách pháp luật và động viên công dân tiếp tục thực hiện đúng quyền lợi chính đáng của công dân, chấp hành và tham gia bảo vệ pháp luật; thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Đối với những kiến nghị, đơn hợp lệ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ xem xét, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan để xem xét, giải quyết và thông tin cho công dân biết. Đồng thời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân theo chức năng và quy định pháp luật.

Công dân tham gia buổi tiếp công dân định kỳ của ĐBQH.  

 

Hoàng Tân

Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi