Quảng Ngãi: Tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý”
Ngày đưa:  03/09/2017 05:54:00 PM In bài
Sáng 01/9/2017, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm 2017.

​Dự Lễ biểu dương có Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, hội đoàn thể trong tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng và các nhóm tác giả, cá nhân được  xét chọn trao thưởng các sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc nêu gương, Bác nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Bác đặc biệt chăm lo phong trào người tốt, việc tốt, bởi theo Bác, đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp của dân tộc. Vì vậy, lễ biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2017 là sự tiếp nối phong trào người tốt việc tốt do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, nhằm lấy điển hình, nhân tố tiêu biểu để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tích cực học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi có nhân cách cao đẹp, quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Để tinh thần học tập và làm theo Bác, nhất là “những tấm gương bình dị mà cao quý” lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các ban ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân phong trào “Người tốt việc tốt làm theo lời Bác”; đưa việc “làm theo” thành hành động thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân gắn với nhiệm vụ, công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; có đánh giá, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục phát huy các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đảng “Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh”“Xây dựng Đảng về đạo đức”; tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế kéo dài ngay tại địa phương, đơn vị theo đúng quy định, nâng cao tinh thần, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, tránh gây phiền hà cho Nhân dân, doanh nghiệp. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương 20 tập thể và 31 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2017. Bí thư cũng mong muốn, mỗi tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng cần phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương bình dị và cao quý trong lòng Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tỉnh nhà; dịp này, 12 tác giả, nhóm tác giả và 01 tập thể được trao giải thưởng trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Tặng Bằng khen của Chủ tịch cho các tập thể, cá nhân

 

 


 

T.D

Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi