Khối thi đua các cơ quan Tham mưu -Tổng hợp tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2017
Ngày đưa:  05/01/2018 10:03:41 AM In bài
Chiều 04/01/2018, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 với sự tham gia của lãnh đạo 11 cơ quan trong khối, gồm: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Thống kê, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng nhà nước tỉnh.

Trong năm 2017, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp đã triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua, cụ thể: Ngay từ đầu năm, Khối đã triển khai phong trào thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, đưa ra chỉ tiêu cụ thể, có thang điểm chặt chẽ làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị phấn đấu thực hiện với quyết tâm cao. Nội dung thi đua gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Các cơ quan trong Khối đã đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, hiệu quả; tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết, tăng cường và củng cố mối quan hệ công tác giữa các cơ quan trong Khối. Bên cạnh đó, việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được các đơn vị thành viên trong Khối quan tâm, triển khai thực hiện và coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ nêu gương “người tốt, việc tốt”, tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, trong năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Khối đã thường xuyên tổ chức, triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong từng đơn vị; thực hiện tốt Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương không dùng bia rượu trong các buổi trưa trong các ngày làm việc; các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh tại các đơn vị, thành viên trong Khối đã có những hoạt động tích cực, hiệu quả; tham gia tốt các phong trào do cấp trên phát động,… nhờ đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2018, Các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua; thực hiện đầy đủ các nội dung Kế hoạch công tác thi đua của Khối đã đề ra; thường xuyên chăm lo xây dựng điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua, với mục tiêu mỗi đơn vị thành viên đều có điển hình tiên tiến tiêu biểu. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các phong tào thi đua; tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao trong toàn Khối. Thẩm định, xét duyệt và hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình đề nghị các cấp có thẩm quyền xét khen thưởng kịp thời, đúng quy định,…

Tại hội nghị, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Văn phòng HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Văn phòng UBND tỉnh, tặng Bằng khen cho Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh.

 

Các đơn vị bỏ phiếu thống nhất đề nghị khen thưởng

Hội nghị cũng đã thống nhất bầu Ban Dân tộc tỉnh làm Khối trưởng và Kho Bạc nhà nước tỉnh làm Khối phó Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp trong năm 2018.

 

Q.T

Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi