Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm ôn thi kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội
Ngày đưa:  09/01/2018 04:49:16 PM In bài
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi nhận được Thông báo số 34/TB-VPQH ngày 05/01/2018 của Văn phòng Quốc hội “về việc Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thời gian, địa điểm ôn thi kỳ thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội năm 2017”.

Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đăng tải Thông báo trên để các thí sinh ôn thi và dự thi theo quy định (có file đính kèm theo). Đề nghị các thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin trên Cổng trang tin điện tử Quốc hội; Trang tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để nắm thông tin chi tiết.

 

 


Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi