Thường trực HĐND tỉnh chia sẻ một số kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động HĐND huyện, HĐND cấp xã ở Tư Nghĩa
Ngày đưa:  22/11/2018 08:06:36 AM In bài
Quang cảnh Hội nghị
Sáng 21/11/2018, Thường trực HĐND huyện Tư Nghĩa phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị chia sẻ một số kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra, giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã. Đến dự và chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động thẩm tra, giám sát có các đồng chí: Tôn Long Hiếu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND huyện Phạm Thị Nhàn, cùng với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là Thường trực, các Ban của HĐND huyện và của các xã, thị trấn của huyện Nghĩa Tư Nghĩa.

Hội nghị chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trong việc thẩm tra các Báo cáo, đề án, Tờ trình; việc ban hành Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn và nâng cao chất lượng giám sát của Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tôn Long Hiếu chia sẻ một số kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động thẩm tra, giám sát của Thường trực và Ban Pháp chế HĐND như: Quy trình các bước thực hiện thẩm tra và kinh nghiệm thực hiện thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp HĐND; cách thức xác định để ban hành Nghị quyết của HĐND là văn bản quy phạm pháp luật hay văn bản thông thường. Cách phân biệt hoạt động giám sát với hoạt động khảo sát; kinh nghiệm trong thực hiện giám sát chuyên đề, thực hiện quyền giám sát theo luật định; cách thức lựa chọn nội dung giám sát, ra quyết định thành lập Đoàn giám sát, kế hoạch giám sát, cách thức tổ chức giám sát, xây dựng báo cáo kết quả giám sát và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát…

 

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác thẩm tra dự toán, quyết toán ngân sách; một số lưu ý trong xây dựng nghị quyết về dự toán, quyết toán ngân sách của HĐND; hoạt động quyết định và giám sát đầu tư công.

 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm

Ngoài ra, Hội nghị cùng trao đổi, giải đáp các thắc mắc của các đại biểu HĐND huyện, HĐND xã về các vấn đề liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thường trực, các Ban HĐND cấp xã; đồng thời kiến nghị tỉnh có chính sách cho Trưởng, phó trưởng các Ban HĐND cấp xã được hưởng chế độ hỗ trợ, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

 

Q.T

Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi