Phát huy vai trò giám sát của HĐND
Ngày đưa:  02/01/2019 12:21:00 AM In bài
Nhờ phát huy vai trò giám sát một cách toàn diện, hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn, năm 2018 HĐND huyện Trà Bồng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đưa Nghị quyết HĐND huyện đi vào cuộc sống.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 đã đề ra, Thường trực và 02 ban đã tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát cho Thường trực HĐND và các Ban HĐND các xã, thị trấn. Hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND huyện ngày càng thiết thực, hiệu quả, sâu sát ở cơ sở; Công tác giám sát tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, kết hợp giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo của các đơn vị. Tham gia tiếp công dân và đề nghị các cơ quan chuyên môn phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động phối hợp trong công tác tiếp xúc cử tri. Việc tổ chức các kỳ họp đảm bảo đúng theo quy định của Luật, chất lượng các kỳ họp được nâng lên; tại các kỳ họp HĐND huyện cũng như phiên họp Thường trực HĐND huyện đã điều hành khoa học, hợp lý, chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình họp. Thường trực HĐND huyện đều tổ chức họp thường kỳ hằng tháng đúng quy định nhằm đánh giá hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND huyện và xem xét cho ý kiến một số nội dung UBND huyện trình.

Hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện đã bám sát nghị quyết của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2018. Từ thực tế hoạt động giám sát, các Ban HĐND huyện thu thập, tổng hợp được nhiều thông tin quan trọng phục vụ cho công tác thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình của UBND huyện và các ngành hữu quan trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện.

Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện cơ bản đảm bảo theo luật định, các Tổ trưởng Tổ đại biểu đã phân công các thành viên trong tổ phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND xã, thị trấn nắm bắt, giải quyết kịp thời nhiều vướng mắc, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở. Phối hợp chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết khác trong tổ chức tiếp xúc cử tri, các thành viên Tổ đại biểu đều tham gia đầy đủ, với tinh thần trách nhiệm cao, qua tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu thống nhất cùng Thường trực HĐND, UBMTTQVN địa phương nơi tiếp xúc phân loại những ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp gửi về Thường trực HĐND huyện và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện để tiếp tục tổng hợp phân loại ý kiến thuộc cấp nào thì đề nghị cấp đó giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngoài việc ghi nhận tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, các Tổ đại biểu tổ chức họp thống nhất những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri nơi mình ứng cử để gửi Thường trực HĐND huyện chất vấn trong kỳ họp HĐND huyện, đồng thời có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả giải quyết sau chất vấn.

Ngay từ đầu năm 2018, Thường trực HĐND huyện Trà Bồng đã xây dựng kế hoạch giám sát khá cụ thể. Để giám sát đạt kết quả, Thường trực HĐND huyện trực tiếp giám sát việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư trồng Quế trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2017 theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và các nguồn vốn đầu tư khác.    Đồng thời, Thường trực HĐND huyện đã giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2017 từ nguồn vốn ngân sách huyện; phân công Ban pháp chế HĐND huyện tổ chức thực hiện giám sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện; giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giam Công an huyện; khảo sát kết quả khắc phục chứng thực và đăng ký quản lý hộ tịch sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tính hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2011-2017; giám sát việc thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy một số di sản Văn hóa dân tộc Cor, giai đoạn 2013 - 2020 và hoàn thành 1 cuộc khảo sát tình hình quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại 7 trường học được công nhận là trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Trần Ngọc Sanh cho biết: "Nhờ có kế hoạch cụ thể nên công tác giám sát đạt kết quả và sát với nghị quyết HĐND huyện; đồng thời việc đôn đốc, kiểm tra sau giám sát cũng được chú trọng. Từ đó, Thường trực HĐND huyện kịp thời định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ chế hợp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND huyện, nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hoá - xã hội phát triển".

Nhìn chung, hoạt động giám sát của HĐND huyện Trà Bồng năm 2018 đi đúng trọng tâm, những vấn đề còn nhiều vướng mắc, khó khăn, đúng quy định của pháp luật và có sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan chức năng. Kết luận của các cuộc giám sát đã góp phần đôn đốc, thúc đẩy tiến độ chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

 

Mạnh Trường

Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi