HĐND huyện Đức Phổ giám sát tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện
Ngày đưa:  03/04/2019 05:32:58 AM In bài
Sáng ngày 2.4, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Đức Phổ đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện từ năm 2016 - 2018. Tham dự buổi giám sát có Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Văn Sáu và các thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đại diện các đơn vị liên quan và cán bộ, viên chức Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - chi nhánh huyện Đức Phổ.

Tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - chi nhánh huyện Đức Phổ báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Giai đoạn 2016 - 2018, đơn vị hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, cấp mới gần 1.500 giấy và cấp đổi hơn 1.800 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa đảm bảo theo quy định hiện hành. Nguyên nhân là do thiếu nhân lực và trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn thiếu sót trong việc lập hồ sơ làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của người dân.

Các thành viên Đoàn giám sát và đại diện đơn vị liên quan nêu một số vướng mắc trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và cá nhân.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND huyện Võ Văn Sáu ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, viên chức Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh - chi nhánh huyện Đức Phổ trong thời gian qua và lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian đến. Đó là đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và cá nhân; nghiêm túc kiểm điểm những cán bộ chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng ghi nhận những kiến nghị của các đơn vị liên quan chuyển đến cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Thúy Yến

Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi