Nghĩa Hành kiểm điểm 01 tập thể và 07 đảng viên sai phạm trong quản lý đất đai
Ngày đưa:  15/05/2019 09:28:21 AM In bài
Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Nghĩa Hành vừa đưa ra hình thức xử lý đối với tập thể Ban thường vụ Đảng ủy xã Hành Dũng và 07 đảng viên ở xã Hành Dũng về những sai phạm trong công tác quản lý dất đai.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong suốt hai nhiệm kỳ 2000 - 2005 và 2005 - 2010, Ban thường vụ Đảng ủy xã Hành Dũng đã buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Hội đồng xét cấp đất của xã xét giao đất ở khu dân cư Soi Dâu cho 62 trường hợp không đúng đối tượng. Đối với 07 cá nhân nguyên là Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND xã, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN xã, nguyên Xã đội trưởng xã Hành Dũng, trong năm 1996 - 2011 thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, trực tiếp tham gia cùng Hội động xét cấp đất của xã xét giao đất ở cho 62 trường hợp không đúng đối tượng, gây dư luận không tốt trong nhân dân và làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Căn cứ quy định 102, quy định 07 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Huyện ủy Nghĩa Hành quyết định xử lý bằng hình thức kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với 07 đảng viên; đề nghị Ban thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành có hình thức xử lý đối với Ban thường vụ Đảng ủy xã hành Dũng theo thẩm quyền./

Phương Thái

Bản quyền ©2013 Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Ngãi