Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,766,168
Đang trực tuyến: 59
 
Nghị quyết HĐND tỉnh
Tìm theo danh mục:  Từ khóa:
Theo ngày ban hành: Ngày Tháng Năm
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 06/NQ-HĐND Về quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C 26/10/2018 Đang hiệu lực
2 26/2018/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 26/10/2018 Đang hiệu lực
3 16/2018/NQ-HĐND Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/10/2018 Đang hiệu lực
4 17/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng N 10/10/2018 Đang hiệu lực
5 18/2018/NQ-HĐND Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/10/2018 Đang hiệu lực
6 19/2018/NQ-HĐND Phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường; quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương 10/10/2018 Đang hiệu lực
7 20/2018/NQ-HĐND Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 10/10/2018 Đang hiệu lực
8 21/2018/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/10/2018 Đang hiệu lực
9 22/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi 10/10/2018 Đang hiệu lực
10 23/2018/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 – 2020 10/10/2018 Đang hiệu lực
11 24/2018/NQ-HĐND Về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 10/10/2018 Đang hiệu lực
12 25/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo 10/10/2018 Đang hiệu lực
13 04/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/10/2018 Đang hiệu lực
14 05/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/10/2018 Đang hiệu lực
15 01/2018/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 13/7/2018 Đang hiệu lực
16 02/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII 13/7/2018 Đang hiệu lực
17 02/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, 13/7/2018 Đang hiệu lực
18 03/2018/NQ-HĐND Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện 13/7/2018 Đang hiệu lực
19 03/NQ-HĐND Về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 13/7/2018 Đang hiệu lực
20 04/2018/NQ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 13/7/2018 Đang hiệu lực
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     Có 381 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu