Giới thiệu chung
Đoàn Đại biểu Quốc hội
Hội đồng nhân dân
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,391,716
Đang trực tuyến: 208
 
NQ HĐND tỉnh
Tìm theo danh mục:  
Từ khóa
Theo ngày ban hành      
Theo kỳ họp:
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Tình trạng Tải về
1 28/2021/NQ-HĐND Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/11/2021 Đang hiệu lực
2 27/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2021- 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/11/2021 Đang hiệu lực
3 26/2021/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/11/2021 Đang hiệu lực
4 87/NQ-HĐND Về số lượng người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2022 17/11/2021 Đang hiệu lực
5 86/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (mở rộng) đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 17/11/2021 Đang hiệu lực
6 85/NQ-HĐND Về việc giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 17/11/2021 Đang hiệu lực
7 84/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” 17/11/2021 Đang hiệu lực
8 83/NQ-HĐND Về việc cho ý kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương 17/11/2021 Đang hiệu lực
9 82/NQ-HĐND Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (bao gồm vốn năm 2020 kéo dài) nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 17/11/2021 Đang hiệu lực
10 22/2021/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/10/2021 Đang hiệu lực
11 23/2021/NQ-HĐND Bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 12/10/2021 Đang hiệu lực
12 24/2021/NQ-HĐND Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 12/10/2021 Đang hiệu lực
13 25/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/10/2021 Đang hiệu lực
14 72/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi 12/10/2021 Đang hiệu lực
15 73/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Đê chắn sóng bến cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn) 12/10/2021 Đang hiệu lực
16 74/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương) 12/10/2021 Đang hiệu lực
17 75/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh 12/10/2021 Đang hiệu lực
18 76/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi 12/10/2021 Đang hiệu lực
19 77/NQ-HĐND Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi 12/10/2021 Đang hiệu lực
20 78/NQ-HĐND Về Đề án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển, giai đoạn 2021-2025 12/10/2021 Đang hiệu lực
21 79/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Thủy điện Sơn Trà 1C 12/10/2021 Đang hiệu lực
22 80/NQ-HĐND Trích yếu Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh 12/10/2021 Đang hiệu lực
23 81/NQ-HĐND Về kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026 12/10/2021 Đang hiệu lực
24 71/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 8/9/2021 Đang hiệu lực
25 20/2021/NQ-HĐND Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 8/9/2021 Đang hiệu lực
26 21/2021/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/9/2021 Đang hiệu lực
27 61/NQ-HĐND Về việc phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 8/9/2021 Đang hiệu lực
28 62/NQ-HĐND Về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2021 8/9/2021 Đang hiệu lực
29 63/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng khu du lịch Mỹ Khê 8/9/2021 Đang hiệu lực
30 64/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Cầu và đường nối từ Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3) 8/9/2021 Đang hiệu lực
31 65/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hội trường thuộc trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh 8/9/2021 Đang hiệu lực
32 66/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Đầu tư Trụ sở II, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) 8/9/2021 Đang hiệu lực
33 67/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi (Hạng mục: Nhà làm việc, nhà thực hành, ứng dụng khoa học công nghệ và các hạng mục phụ trợ) 8/9/2021 Đang hiệu lực
34 68/NQ-HĐND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Chuyển đổi số hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/9/2021 Đang hiệu lực
35 69/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 8/9/2021 Đang hiệu lực
36 70/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bến, bể, trụ lấy nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và Khu kinh tế Dung Quất 8/9/2021 Đang hiệu lực
37 12/2021/NQ-HĐND Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2021 Đang hiệu lực
38 13/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2021 Đang hiệu lực
39 14/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định một số nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2021 Đang hiệu lực
40 15/2021/NQ-HĐND Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2021 Đang hiệu lực
41 16/2021/NQ-HĐND Quy định số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2021 Đang hiệu lực
42 17/2021/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2021 Đang hiệu lực
43 18/2021/NQ-HĐND Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2021 Đang hiệu lực
44 19/2021/NQ-HĐND Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học s 21/7/2021 Đang hiệu lực
45 42/NQ-HĐND Về việc dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách Trung ương 21/7/2021 Đang hiệu lực
46 43/NQ-HĐND Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 21/7/2021 Đang hiệu lực
47 44/NQ-HĐND Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1) 21/7/2021 Đang hiệu lực
48 45/NQ-HĐND Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Suối Đá, huyện Nghĩa Hành 21/7/2021 Đang hiệu lực
49 46/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh (Hạng mục: Khu điều trị cán bộ trung cao, khu kỹ thuật cao, các khoa phòng chức năng và hạng mục phụ trợ) 21/7/2021 Đang hiệu lực
50 47/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế huyện Sơn Tịnh 21/7/2021 Đang hiệu lực
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     Có 638 văn bản
 
THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH
VIDEO
Tin xem nhiều
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu